Är alliansfrihet och neutralitet önskvärt och möjligt för Sverige? 21 april på Nordiska Folkhögskolan

Fredsrörelsen i Kungälv arrangerar i samverkan med Nordiska Folkhögskolan ett seminarium den 21 april kl. 11.00-15.00. Seminariet är öppet för alla. Medverkar gör Pierre Schori och Joakim Berndtsson.

Anmälan görs senast 12 april genom att sätta in 200 kr på Fredsrörelsens plusgirokonto: 78 62 01-4. (Ange ev. specialkost). I anmälningsavgiften ingår lunch och fika, och för medlemmar i Fredsrörelsen i Kungälv ingår även Pierre Schoris bok ”Minnet och elden: en politisk memoar med samtida synpunkter”. Boken finns också att köpa på plats, och Pierre Schori signerar.

PROGRAM

Registrering från 10.15

11.00 – 12.00   Joakim Berndtsson: Nato, alliansfriheten och det militära försvaret – Vad tycker svenskarna?

Joakim är docent vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, och forskar om bl.a. svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Föredraget tar sin utgångspunkt i senare års utveckling av svensk försvars- och säkerhetspolitik samt några av de förändringar som gjorts när det gäller det militära försvarets organisation och uppgifter. Utifrån denna bakgrund diskuteras sedan centrala trender och förändringar i den svenska försvars- och säkerhetspolitiska opinionen, samt hur denna står i relation till olika politiska alternativ. Fördraget bygger i huvudsak på forskning som genomförts i samband med SOM-institutet vid Göteborgs universitet och fokuserar på perioden efter 2010.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Pierre Schori: Därför måste kärnvapen och Nato bli frågor i valrörelsen

Pierre Schori har en bred erfarenhet från politik och diplomati. Har bland annat varit socialdemokratisk kabinettssekreterare, riksdagsledamot, biståndsminister och biträdande utrikesminister. Schori har också arbetat inom FN, bland annat som chef för FN:s fredsoperation i Elfenbenskusten.

14.30 – 15.00 Kaffe.  Schori signerar sin bok.

Välkommen!