Årsmöte 15 maj och Fredskonsert den 14 juni

Fredsrörelsen i Kungälv har årsmöte den 15 maj kl. 18

Vi är på Hembygdsgården på Fästningsholmen. Mötet inleds med ett samtal om händelser under 30 år, därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika serveras.

 

En fredskonsert arrangeras i samverkan med Equmeniakyrkan den 14 juni

Konserten hålls vid Equmeniakyrkan. Vi återkommer med tiden.