All posts by Åse Hansson

FN:s deklaration om förbud mot kärnvapen – 22 januari

FN:s deklaration om förbud mot kärnvapen träder i kraft fredag den 22 januari 2021. Sverige borde också ratificera avtalet!

  • 1972 förbjöds biologiska vapen
  • 1993 förbjöds kemiska vapen
  • 1997 förbjöds landminor
  • 2008 förbjöds klustervapen
  • 2021 förbjuds kärnvapen

Äntligen finns det ett folkrättsligt bindande förbud mot kärnvapen, men trots Sveriges långa tradition av att arbeta för global nedrustning har landet valt att ställa sig utanför. Varför skriver inte regeringen under avtalet? Kan det bero på vår strävan att alltmer närma oss kärnvapenalliansen Nato? Men om det är som försvarsminister Peter Hultqvist har meddelat, att regeringen inte ämnar söka medlemskap i Nato, så borde vi vara fria att ratificera avtalet!

Fredsrörelsen i Kungälv uppmanar Sveriges regering att skriva under FN:s deklaration om förbud mot kärnvapen!

Detta kan du ta del av (skrivs endast på hemsidan):

ICAN arrangerar ett live-streamat event i Geneve den 22 januari kl 21.00–22.30.  För att få länk till eventet och senaste info, se information som kommer att publiceras på denna sida: https://www.icanw.org/studio_2221

Ett 60-tal organisationer har skrivit en gemensam debattartikel i Aftonbladet med krav till regeringen att skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Ky3QK4/regeringen-skriv-pa-forbud-mot-karnvapen

Delta i Webinar Folk och Fred, 10 – 11 januari 2021

Konferensen arrangeras av nätverket Folk och Fred som bildades i april 2020. Motto:
För freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!
Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!
För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Konferensen sker på Zoom och är kostnadsfri.

Tid: Söndagen den 10 januari från kl. 10.00 – kl. 20.00 och måndag den 11 jan. kl. 10.00-17.00.

Program och anmälan: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/

Hälsningar

Fredsrörelsen i Kungälv

FN-dagen den 24 oktober – tips på aktivitet!

Göteborgs FN-förening anordnar en föreläsning inom temat ”FN:s kritik mot Sverige med fokus på rasism”.

Start kl. 11.00

Först en kort redogörelse för den kritik som riktats mot Sverige från FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Därefter föreläser Salem Yohannes:  “Låt oss snacka om rasism”. Salem Yohannes har en examen i statsvetenskap och arbetar som konsult för mänskliga rättigheter. Under 2019 belönades hon med priset “årets folkbildare” under Bergsjö Galan.

Om du är intresserad av att titta på föreläsningen kan du skriva in din mailadress i länken nedanför!

https://forms.gle/EqcZkeHYkXja6f7Z7

Hälsar Albin Oskarsson för Göteborgs FN-förening

Berättarkvällar hösten 2020

Onsdag den 21 oktober kl. 18.00 på Equmeniakyrkan:

Evert Svensson berättar om sitt mångåriga politiska och ideella engagemang.

Under sin aktiva tid i riksdagen satt Evert i Utrikesnämnden och i Utrikesutskottet. Evert var också delegat i FN:s generalförsamling och ledamot av Europarådet och Europeiska Säkerhetskonferensen i Madrid. Han var under många år ordförande i Svenska Palestinakommittén, och ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater. Under 20 år var han också president i International League of Religious Socialists.

 

Onsdag den 9 december kl. 18.00 på Equmeniakyrkan:

Tord Nordblom berättar om sitt engagemang för migranter från Bulgarien.

Tord har ett mångårigt engagemang i föreningen Promyana där man hjälper romer från Bulgarien som tvingas tigga till sin försörjning. Föreningen arbetar både här i Kungälv och i deras hemland Bulgarien.

Fika serveras (vi beaktar aktuella restriktioner för sammankomster)

Välkommen!

Fredsrörelsen i Kungälv

Mötesplatsen

Mötesplatsen på Equmeniakyrkan har tagit en tillfällig paus och hoppas kunna öppna igen den 29 oktober kl. 18.00. Skulle du vilja ställa upp som volontär kontaktar du Elisabeth Denisson, tel. 0760141409.

Internationella fredsdagen 21 september 2020: Sverige uppmanas att skriva under FN-avtalet mot kärnvapen!

FN-avtalet om total avrustning av kärnvapen, ”Treaty on the prohibition of Nuclear Weapons” (TPNW), är ett bindande avtal som träder i kraft när 50 länder signerat det. Vid FN-konferensen 2017 ställde sig Sverige bakom innehållet och syftet i avtalet. Det krävs i nuläget att ytterligare sex länder signerar avtalet för att det ska bli lag – Sverige är ett av de länder som ännu inte har signerat!

Fredsrörelsen i Kungälv uppmanar denna dag Sveriges riksdag att skriva under FN-avtalet mot kärnvapen!

På ICANs hemsida https://www.icanw.org kan man följa hur staterna ställer sig till FNs kärnvapenförbud.

Inställt årsmöte 2020 – övriga aktiviteter verksamhetsåret 20/21

På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att tills vidare inte genomföra möten eller andra aktiviteter som innebär att vi samlas inomhus. Därför flyttas årets årsmöte till våren 2021 då vi håller två årsmöten vid samma tillfälle. Men vi följer utvecklingen av pandemin och arrangerar aktiviteter då läget så tillåter. Hemsidan hålls uppdaterad och medlemsbladet ges ut som vanligt. Vi kommer att hålla kontakt med nätverket Fredsam (http://fredsam.se/), och engagera oss i läxhjälp och språkcafé (Mötesplatsen) under de former och i den omfattning som möjliggörs under pandemin.

Mötesplatsen – kom och var med som volontär!

Den 20/8 och den 27/8 kl. 18-20 träffas vi UTOMHUS på Equmeniakyrkans uteplats (vid regn inställt )

Mötesplatsen är en plats där man bara kan få komma och vara, kanske lära känna en ny vän, kanske lära sig mer svenska, kanske få fördriva några timmar i en annars ensam tillvaro.

Rädda Barnen, Läxhjälparna och Fredsrörelsen i Kungälv tillsammans med Equmeniakyrkan står bakom Mötesplatsen.

Kom och var med som volontär om du har tid och möjlighet.

Välkommen!

Hiroshimaminnet 75 år – Vi får aldrig glömma

Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred, samt övriga till Fredsam anslutna organisationer arrangerar:

Hiroshimadagen torsdagen den 6 augusti 2020

Tid:18.30 i Fredslunden, mellan Universitetet och Vasakyrkan

PROGRAM

Diplom överlämnas för arbete mot kärnvapen till  forskaren Mats Tegmark

Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson

Nya kärnvapendoktriner men också nytt engagemang för nedrustning.

Samtal mellan David Victorin och Gunnar Westberg från Läkare mot kärnvapen.

Brev till Göteborgs kommunfullmäktige: Sverige bör rösta för FN-resolutionen om  kärnvapenförbud

Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i kyrkan.

Efter mötet ljusceremoni vid Lejontrappan, Brunnsparken, kl 21.00, om vädret tillåter.

Kontakt:

Gunnar Westberg 072-7443023, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Monica Engvall  070-9385353, Tandläkare mot Kärnvapen associerade till Svenska Läkare mot kärnvapen