All posts by Åse Hansson

Mänskliga rättigheters dag, 11 december 2016

Folkets fredspris

Söndagen den 11 december kl. 18 i Equmeniakyrkan firar Fredsrörelsen i Kungälv FN:s dag för Mänskliga rättigheter.

Då kommer Erni och Ola Friholt och berättar om Fredsrörelsen på Orust och om Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente, vilket man delar ut årligen.

Välkomna!

FN-dagen, 24 oktober 2016

FN-dagen firas den 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft, och firandet syftar till att främja FN-arbetet. Fredsrörelsen i Kungälv anordnar denna dag ett seminarium på temat integration. Girma Berhanu, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och bosatt i Kungälv, berättar om ett integrationsprojekt han leder i Göteborg. Girma forskar bland annat om likvärdig utbildning och minoritetselevers lärande, och han har ett starkt samhällsengagemang och vill arbeta med samhällsförändringar tillsammans med dem det berör. I Göteborg samarbetar Girma med några skolor i Biskopsgården kring mentorskap och läxläsning. Bland annat erbjuds elever och lärare att regelbundet komma till Pedagogen för intressanta föreläsningar, samtal och skolarbete.

Seminariet måndag den 24 oktober är kl. 19.00 i Equmeniakyrkan dit alla är välkomna.

Välkommen till ett nytt verksamhetsår, 2016/2017!

Programmet i sin helhet presenteras på denna sida den 10 oktober.

Men boka redan nu in måndagen den 24 oktober i din kalender. Då kommer Girma Berhanu, professor i pedagogik, och berättar om det integrationsprojekt han driver;  samverkan mellan lärare på Pedagogen vid Göteborgs universitet och elever från några grundskolor i Biskopsgården.

Fredskonsert, 11 juni 2016

En värld full av liv

Fredskonsert vid S:t Halvards kyrkoruin, Ytterby, lördagen den 11 juni klockan 17.00

Fika till självkostnadspris från 16.00

 (I händelse av regn flyttas konserten till Ytterby kyrka)

 Fri entré

Musik:

Jenny Andersson, nyckelharpa

 Emma Kihl, sång, Lars Lilled och Johannes Ahlvlinder, gitarr

Riverside Gospel med kompmusiker under ledning av Åsa Gunnervik

Insamling till Bulgarian Aid Missions skolprojekt ”Take me to school”

Ett samarrangemang mellan Fredsrörelsen i Kungälv och Kungälv-Ytterby församling

Välkomna!