Category Archives: Aktuellt

FN-dagen, 24 oktober 2016

FN-dagen firas den 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft, och firandet syftar till att främja FN-arbetet. Fredsrörelsen i Kungälv anordnar denna dag ett seminarium på temat integration. Girma Berhanu, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och bosatt i Kungälv, berättar om ett integrationsprojekt han leder i Göteborg. Girma forskar bland annat om likvärdig utbildning och minoritetselevers lärande, och han har ett starkt samhällsengagemang och vill arbeta med samhällsförändringar tillsammans med dem det berör. I Göteborg samarbetar Girma med några skolor i Biskopsgården kring mentorskap och läxläsning. Bland annat erbjuds elever och lärare att regelbundet komma till Pedagogen för intressanta föreläsningar, samtal och skolarbete.

Seminariet måndag den 24 oktober är kl. 19.00 i Equmeniakyrkan dit alla är välkomna.

Välkommen till ett nytt verksamhetsår, 2016/2017!

Programmet i sin helhet presenteras på denna sida den 10 oktober.

Men boka redan nu in måndagen den 24 oktober i din kalender. Då kommer Girma Berhanu, professor i pedagogik, och berättar om det integrationsprojekt han driver;  samverkan mellan lärare på Pedagogen vid Göteborgs universitet och elever från några grundskolor i Biskopsgården.

Fredskonsert, 11 juni 2016

En värld full av liv

Fredskonsert vid S:t Halvards kyrkoruin, Ytterby, lördagen den 11 juni klockan 17.00

Fika till självkostnadspris från 16.00

 (I händelse av regn flyttas konserten till Ytterby kyrka)

 Fri entré

Musik:

Jenny Andersson, nyckelharpa

 Emma Kihl, sång, Lars Lilled och Johannes Ahlvlinder, gitarr

Riverside Gospel med kompmusiker under ledning av Åsa Gunnervik

Insamling till Bulgarian Aid Missions skolprojekt ”Take me to school”

Ett samarrangemang mellan Fredsrörelsen i Kungälv och Kungälv-Ytterby församling

Välkomna!

NATO-seminarium, 27 februari 2016

Till vårt seminarium om NATO lördagen den 27 februari på    Nordiska folkhögskolan i Kungälv kl 09-15 kommer

MAJ-BRITT THEORIN och SVEN HIRDMAN.

Maj-Britt Theorin talar om NATO- en kärnvapenallians                      Sven Hirdman talar om NATO/Sverige/Ryssland

Anmälan sker genom att 200 kr (inkl fika och lunch)sätts in på vårt plusgirokonto 786201-4 senast 18 februari. Ange namn och adress!(medlemmar i Fredsrörelsen betalar 150 kr)

Seminarium om NATO,affisch