FN-dagen, 24 oktober 2016

FN-dagen firas den 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft, och firandet syftar till att främja FN-arbetet. Fredsrörelsen i Kungälv anordnar denna dag ett seminarium på temat integration. Girma Berhanu, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och bosatt i Kungälv, berättar om ett integrationsprojekt han leder i Göteborg. Girma forskar bland annat om likvärdig utbildning och minoritetselevers lärande, och han har ett starkt samhällsengagemang och vill arbeta med samhällsförändringar tillsammans med dem det berör. I Göteborg samarbetar Girma med några skolor i Biskopsgården kring mentorskap och läxläsning. Bland annat erbjuds elever och lärare att regelbundet komma till Pedagogen för intressanta föreläsningar, samtal och skolarbete.

Seminariet måndag den 24 oktober är kl. 19.00 i Equmeniakyrkan dit alla är välkomna.