Hur bygger vi en fredskultur – Ekumeniska perspektiv på fredsbyggande i vår tid? 25 mars i Kastalakyrkan

Sara Gehlin föreläser den 25 mars i Kastalakyrkan

Kl. 10.00 är det högmässa och därefter lunch. Vill man bara gå på föredraget börjar det kl. 12.30.

Sara Gehlin är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Hennes forskning är inriktad mot fredsfrågor i den internationella ekumeniska rörelsen. Hon närmar sig dessa frågor med utgångspunkt från FN:s resolution om kvinnors rätt till fullt deltagande i fredsprocesser. Sara disputerade 2016 i Lund med avhandlingen Prospects for Theology in Peacebuilding, vilken undersöker teologins resurskraft i religiöst motiverat fredsbyggande.

Sara Gehlin palmsöndag 25 mars 2018

Svenska kyrkan i samverkan med Fredsrörelsen i Kungälv