Vi tipsar om aktivitet: Hur effektivt är ett FN-förbud mot kärnvapen? Torsdag 16 nov

Sveriges nedrustningsambassadör, Eva Walder, berättar om vilken roll Sverige har spelat i FN-konventionens tillkomst. Hur kan vi arbeta vidare för en bredare uppslutning kring konventionen? Eva Walder var med och förhandlade för Sverige under upptakten till omröstningen om FN-förbudet mot kärnvapen och har därför mycket kunskaper om detta som är en avgörande fråga för freden och vår framtid.

Tid: 16 nov kl 18-20

Plats: Sjömanskyrkanvid Stigbergsliden i Göteborg

Arrangör: SKV och Fredsam Göteborg