Vi tipsar om aktivitet: Program i Göteborg under Aurora-manövern hösten 2017

Eftersom krigsscenariot säger att Natostyrkor ska inkallas via Göteborgs hamn och skärgård kommer USAs och Frankrikes krigsfartyg att anlöpa hamnen för att säkra skyddet för kommande enheter. Ett stridsvagnsförband (USA), ett luftvärnsförband (Frankrike), ett luftburet kompani, fyra attackhelikoptrar, örlogsfartyg och marinflyg (alla från USA) ska agera i och kring staden. Den ammunition som används i skärgårdens skjutövningar förorenar kustvattnen med bly, koppar, plast och diverse kemikalier, ett led i de 115 dagars skjutande per år, vilket svensk militär fått tillstånd till.

Övriga övningar hålls i Mälardalen, Stockholm, trakten söder därom och Gotland där 1000 marines ska landstiga. Fienden kallas Land A, vilket betyder Ryssland.

Ett tjugotal fredsgrupper och ett antal vänstergrupper förbereder bland annat appellmöten vid Brunnsparken och/eller Kopparmärra (Kungsportsplatsen) en vecka från 11 september. Veckan avslutas med demonstration utgående från Gustav Adolfs torg lördagen den 16 september, kl 13 med parollen ”Nato ut ur Sverige!” och slagorden ”Inga kärnvapen på svensk mark!” och ”Riv upp värdlandsavtalet!” Talare blir Gudrun Schyman (Fi), Stig Henriksson (V), Walter Mutt (Mp) och Robert Mathiasson (K). Musik levereras av Nynningen, Mikael Wiehe, en jättekör, paradorkester och andra. På söndagen den 17:e hålls seminarium i Göteborgs Lagerhus (nära kajen bakom Järntorget) med bl a Agneta Norberg, Sören Sommelius och Asma Kalifa.

Mer detaljer får du på www.stoppaaurora17.se