Klimathot ur ett fredsperspektiv 24 oktober

Martin Eriksson, nätverkskoordinator för Norden vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, berättar om klimatförändringar och vad som krävs för att förhindra att dessa skapar spänningar och konflikter i världen.

Mötet hålls torsdag 24 oktober (FN-dagen) kl. 19.00–20.30

Lokal: Mimers kulturhus, Hörsal 2

Välkomna!