Klimatförändringar ur ett fredsperspektiv 24 oktober

Martin Eriksson, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, talar om hur klimatförändringar och andra globala utmaningar kan leda till spänningar och konflikter i världen.

Mötet hålls torsdag 24 oktober (FN-dagen) kl. 19.00–20.30

Lokal: Mimers kulturhus, Hörsal 2

Välkomna!