Mänskliga rättigheters dag, 11 december 2016

Folkets fredspris

Söndagen den 11 december kl. 18 i Equmeniakyrkan firar Fredsrörelsen i Kungälv FN:s dag för Mänskliga rättigheter.

Då kommer Erni och Ola Friholt och berättar om Fredsrörelsen på Orust och om Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente, vilket man delar ut årligen.

Välkomna!