Sverige i världen, 27 februari 2017

Riksdagsledamot Kenneth G Forslund berättar om aktuella utrikes-politiska frågor

Måndag den 27 februari kl. 19.00

Equmeniakyrkan i Kungälv

Kenneth G Forslund är ordförande i riksdagens utrikesutskott. Han är från Kungälv och har sedan 2002 varit riksdagsledamot och engagerad i utrikesfrågor.

Efter seminariet har vi ett Fredscafé där vi till en kvällsfika kan samtala om frågor som väckts under mötet.

            Välkomna!

Fredsrörelsen i Kungälv