Sveriges syn på kriget i Jemen, måndag 25 mars

Kenneth G Forslund, ordförande i riksdagens utrikesutskott berättar om Sveriges syn på kriget i Jemen

Måndag 25 mars kl. 18.00

Lokal: ABF, Västra Strandgatan 2, ovanför Älvmagasinet

Välkomna!