Utbildning och dialog över konfliktgränser, 21 mars 2017

Christer Mattson och Sami Advan berättar om ett fredsprojekt i Israel och Palestina

Under snart 20 år har lärare och akademiker bedrivit historieundervisning där ungdomar har fått lära sig ”den andres” narrativ; detta har ökat förståelsen för varandras livsvillkor och möjliggjort dialog.

Christer Mattson är utvecklingsledare i Segerstedtinstitutet och doktorand vid Göteborgs universitet, Sami Advan är vice-rektor vid Hebrons universitet och innehavarna av Torgny Segerstedt-professuren.

Tisdag den 21 mars kl. 19.00

Mimers hus, Hörsal 1

 

Välkomna!