Välkommen till ett nytt verksamhetsår, 2016/2017!

Programmet i sin helhet presenteras på denna sida den 10 oktober.

Men boka redan nu in måndagen den 24 oktober i din kalender. Då kommer Girma Berhanu, professor i pedagogik, och berättar om det integrationsprojekt han driver;  samverkan mellan lärare på Pedagogen vid Göteborgs universitet och elever från några grundskolor i Biskopsgården.