Vi tipsar om aktivitet: Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapen – 4 december

Nu diskuteras ett FN-förbud mot kärnvapen och Sveriges regering behöver påverkas för att godkänna det avtal som 122 länder ställt sig bakom i FN, bland dem Sverige. Men kampen måste fortsätta, just nu för att Sverige också ska underteckna detta förbud! Ingen annan svensk har varit så förknippad med kampen mot kärnvapen som Maj Britt Theorin. Hon kan skriva fredsaktivist, riksdagsledamot och nedrustningsambassadör på sin CV. Välkommen till en föreläsning i Fredsams mötesserie “Vägar till fred”. (Samtidigt pågår en utställning kring Per Anders Fogelströms fredsarbete).

Tid: Måndagen den 4 dec. kl. 18.00 – 20.00

Plats: Sjömanskyrkan invid Stigbergstorget

Arrangörer är Fredsam, ABF och Sjömanskyrkan