All posts by halljohn

Välkomna till Fredsrörelsen i Kungälv

Fredsrörelsen anordnar seminarier vart annat år ofta i samarbete med andra, t.ex. Kungälvs kommun, Nordiska folkhögskolan, Missions-kyrkan, Olof Palmes internationella center, Folke Bernadotte-akademin och FN-förbundet.

2001 Konfliktlösning och fred
2003 Terrorism och fattigdom
2005 Yttre och inre gränser
2007 Mest om öst – nära oss
2009 Flyktingar i världen, Sverige och Kungälv
2011 Vad händer i Afrika?
2013 Lokal demokrati i ett globalt perspektiv

Föreningen har också gjort uppskattade studieresor till New York/Washington, Berlin, Prag, Oslo och Köpenhamn.

Fredsrörelsen är medlem i Svenska FN-förbundet.

I anslutning till FN-dagen brukar föreningen högtidlighålla FN:s arbete med tal och ibland med musikframträdande.

Vi uppmärksammar också Mänskliga rättigheters dag den 10 december varje år.

Några av talarna vid FN-möten:
1993 Sven Erik Liedman
1995 Ingrid Segerstedt Wiberg
1996 Lisbeth Palme
1999 Lars Ulfenstam
2002 Keiko Murakami
2006 Maria Leissner
2009 Eva Selin-Lindgren
2010 Bo Forsberg

Fredsrörelsen instiftade 2007 ett lokalt fredspris, Fredkullapriset, som ska tilldelas en person eller organisation verksam i Kungälvs kommun och som under de gångna åren verkat för tolerans, demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Varje pristagare har fått en akvarell utförd av Kungälvskonstnären Birgitta Arkenback.

2007 Ann-Charlotte Brandberg

2009 Svenska Palestinakommittén
och dess ordf. Evert Svensson

2011 Eva och Conny Mårtensson

2013 Toleransprojektet i Kungälvs kommun, ett arbete lett av Christer Mattsson och med aktivt deltagande av personal och elever i kommunens grundskolor