Berättarkvällar hösten 2020

Onsdag den 21 oktober kl. 18.00 på Equmeniakyrkan:

Evert Svensson berättar om sitt mångåriga politiska och ideella engagemang.

Under sin aktiva tid i riksdagen satt Evert i Utrikesnämnden och i Utrikesutskottet. Evert var också delegat i FN:s generalförsamling och ledamot av Europarådet och Europeiska Säkerhetskonferensen i Madrid. Han var under många år ordförande i Svenska Palestinakommittén, och ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater. Under 20 år var han också president i International League of Religious Socialists.

 

Onsdag den 9 december kl. 18.00 på Equmeniakyrkan:

Tord Nordblom berättar om sitt engagemang för migranter från Bulgarien.

Tord har ett mångårigt engagemang i föreningen Promyana där man hjälper romer från Bulgarien som tvingas tigga till sin försörjning. Föreningen arbetar både här i Kungälv och i deras hemland Bulgarien.

Fika serveras (vi beaktar aktuella restriktioner för sammankomster)

Välkommen!

Fredsrörelsen i Kungälv