snapchat de eddy migraine et acupuncture meteo republique dominicaine 14 jours sfr espce client fille star nue promo frigidaire

Kontakt / Bli medlem

Styrelsen:

Ordförande:  Åse Hansson, tel. 070-594 28 73; ase.ytterby@gmail.com

Steffen Bové, steffen.bove@ptj.se

Ann-Charlotte Brandberg, tel. 070-370 74 30;                                                   ann.charlotte.brandberg@gmail.com

Märit Larsson, tel. 073-575 62 62; mlarsson24@yahoo.com

Lars-Olof Olsson, tel. 072-526 94 40; bloo@telia.com

Kerstin Paulsson, kerstinpaulsson@gmail.com

Örjan Mattsson, tel. 070-220 45 73; hem: 0303-13131; orjan.h.mattsson@telia.com

Assar Wixe, Tel. 073-5208969; assarw@me.com

 

Hemsida: www.fredkungalv.se

 

Bli medlem

Organisationer och enskilda människor som ansluter sig till de inom Sverige lagstiftade och vedertagna demokratiska fri- och rättigheterna kan bli medlemmar.

Du blir medlem genom att sätta in minst 100 kr på vårt plusgirokonto 786201-4.

En del av fredsrörelsen i Sverige