Category Archives: Aktuellt

Berättarkvällar hösten 2020

Onsdag den 21 oktober kl. 18.00 på Equmeniakyrkan:

Evert Svensson berättar om sitt mångåriga politiska och ideella engagemang.

Under sin aktiva tid i riksdagen satt Evert i Utrikesnämnden och i Utrikesutskottet. Evert var också delegat i FN:s generalförsamling och ledamot av Europarådet och Europeiska Säkerhetskonferensen i Madrid. Han var under många år ordförande i Svenska Palestinakommittén, och ordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater. Under 20 år var han också president i International League of Religious Socialists.

 

Onsdag den 9 december kl. 18.00 på Equmeniakyrkan:

Tord Nordblom berättar om sitt engagemang för migranter från Bulgarien.

Tord har ett mångårigt engagemang i föreningen Promyana där man hjälper romer från Bulgarien som tvingas tigga till sin försörjning. Föreningen arbetar både här i Kungälv och i deras hemland Bulgarien.

Fika serveras (vi beaktar aktuella restriktioner för sammankomster)

Välkommen!

Fredsrörelsen i Kungälv

Mötesplatsen

Mötesplatsen på Equmeniakyrkan har tagit en tillfällig paus och hoppas kunna öppna igen den 29 oktober kl. 18.00. Skulle du vilja ställa upp som volontär kontaktar du Elisabeth Denisson, tel. 0760141409.

Internationella fredsdagen 21 september 2020: Sverige uppmanas att skriva under FN-avtalet mot kärnvapen!

FN-avtalet om total avrustning av kärnvapen, ”Treaty on the prohibition of Nuclear Weapons” (TPNW), är ett bindande avtal som träder i kraft när 50 länder signerat det. Vid FN-konferensen 2017 ställde sig Sverige bakom innehållet och syftet i avtalet. Det krävs i nuläget att ytterligare sex länder signerar avtalet för att det ska bli lag – Sverige är ett av de länder som ännu inte har signerat!

Fredsrörelsen i Kungälv uppmanar denna dag Sveriges riksdag att skriva under FN-avtalet mot kärnvapen!

På ICANs hemsida https://www.icanw.org kan man följa hur staterna ställer sig till FNs kärnvapenförbud.

Inställt årsmöte 2020 – övriga aktiviteter verksamhetsåret 20/21

På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att tills vidare inte genomföra möten eller andra aktiviteter som innebär att vi samlas inomhus. Därför flyttas årets årsmöte till våren 2021 då vi håller två årsmöten vid samma tillfälle. Men vi följer utvecklingen av pandemin och arrangerar aktiviteter då läget så tillåter. Hemsidan hålls uppdaterad och medlemsbladet ges ut som vanligt. Vi kommer att hålla kontakt med nätverket Fredsam (http://fredsam.se/), och engagera oss i läxhjälp och språkcafé (Mötesplatsen) under de former och i den omfattning som möjliggörs under pandemin.

Mötesplatsen – kom och var med som volontär!

Den 20/8 och den 27/8 kl. 18-20 träffas vi UTOMHUS på Equmeniakyrkans uteplats (vid regn inställt )

Mötesplatsen är en plats där man bara kan få komma och vara, kanske lära känna en ny vän, kanske lära sig mer svenska, kanske få fördriva några timmar i en annars ensam tillvaro.

Rädda Barnen, Läxhjälparna och Fredsrörelsen i Kungälv tillsammans med Equmeniakyrkan står bakom Mötesplatsen.

Kom och var med som volontär om du har tid och möjlighet.

Välkommen!

Hiroshimaminnet 75 år – Vi får aldrig glömma

Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred, samt övriga till Fredsam anslutna organisationer arrangerar:

Hiroshimadagen torsdagen den 6 augusti 2020

Tid:18.30 i Fredslunden, mellan Universitetet och Vasakyrkan

PROGRAM

Diplom överlämnas för arbete mot kärnvapen till  forskaren Mats Tegmark

Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson

Nya kärnvapendoktriner men också nytt engagemang för nedrustning.

Samtal mellan David Victorin och Gunnar Westberg från Läkare mot kärnvapen.

Brev till Göteborgs kommunfullmäktige: Sverige bör rösta för FN-resolutionen om  kärnvapenförbud

Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i kyrkan.

Efter mötet ljusceremoni vid Lejontrappan, Brunnsparken, kl 21.00, om vädret tillåter.

Kontakt:

Gunnar Westberg 072-7443023, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Monica Engvall  070-9385353, Tandläkare mot Kärnvapen associerade till Svenska Läkare mot kärnvapen

Programändringar p.g.a. coronakrisen

  • Seminariet den 21 mars flyttas fram till ett senare tillfälle.
  • Föreningens medverkan i den planerade Fredskonserten den 11 juni ställs in.
  • Årsmötet som var planerat till den 27 maj flyttas till den 13 oktober, om omständigheterna så tillåter.
  • Idén att genomföra en studieresa får vi återkomma till vid ett senare tillfälle.

Vi hoppas att tiderna snart tillåter att vi kan återuppta vår verksamhet.

Inställt seminarium på Nordiska 21 mars

Pga läget med coronaviruset har vi beslutat att ställa in seminariet Fred och säkerhet i en klimatförändrad värld den 21 mars.

Vi försöker arrangera ett seminarium med samma program till hösten då läget förhoppningsvis är mindre problematiskt.

Betalda anmälningsavgifter återbetalas. Har du inte uppgett namn när du anmält dig ber vi att du kontaktar oss så att vi kan göra återbetalningen (tel. 0705942873)

Hälsningar Åse

Fredsrörelsen i Kungälv

Fred och säkerhet i en klimatförändrad värld, lördag 21 mars

Seminarium på Nordiska Folkhögskolan, Snorresalen kl. 9.00–15.15

Avgift: 200 kr (inkl. kaffe, fralla och lunch) sätts in på Fredsrörelsen plusgirokonto 786201-4 senast 11 mars.

Program:

09.00–09.30: Registrering med kaffe o fralla

09.30–10.45: Rickard Söder, Sipri – Fred och säkerhet i en klimatförändrad värld

11.00–12.00: David Reckermann och Joakim Ferring, Chalmers – Har du klimatkoll? Missuppfattningar och myter kring vår personliga klimatpåverkan

12.00–12.45: Lunch

12.45–13.45: Workshop – Klimatkollen

13.45–15.00: Jan-Erik Gustavsson, KTH – Världens vattenförsörjning ur ett freds- och konfliktperspektiv

15.00–15.15: Avslutning

Arrangör: Fredsrörelsen i Kungälv

I samverkan med studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen och Nordiska folkhögskolan

Välkomna!

Kurdernas situation 26 februari

Kurdernas situation

Onsdag den 26 februari 2020, kl. 19.00 – 21.00

Plats: Mimers kulturhus (Trollhättev. 4, Kungälv), Hörsal 2

Kadir Meral (författar, lärare, stand up) berättar om sin uppväxt i Kurdistan (Turkiet) och hur det är att vara kurd i exil.

Marco Nilsson (Universitetslektor i statsvetenskap) ger en historisk bakgrund och talar om dagsaktuella frågor kring kurdernas situation i Mellanöstern.

Välkomna!