Delta i Webinar Folk och Fred, 10 – 11 januari 2021

Konferensen arrangeras av nätverket Folk och Fred som bildades i april 2020. Motto:
För freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!
Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!
För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Konferensen sker på Zoom och är kostnadsfri.

Tid: Söndagen den 10 januari från kl. 10.00 – kl. 20.00 och måndag den 11 jan. kl. 10.00-17.00.

Program och anmälan: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/

Hälsningar

Fredsrörelsen i Kungälv