Fred och säkerhet i en klimatförändrad värld, lördag 21 mars

Seminarium på Nordiska Folkhögskolan, Snorresalen kl. 9.00–15.15

Avgift: 200 kr (inkl. kaffe, fralla och lunch) sätts in på Fredsrörelsen plusgirokonto 786201-4 senast 11 mars.

Program:

09.00–09.30: Registrering med kaffe o fralla

09.30–10.45: Rickard Söder, Sipri – Fred och säkerhet i en klimatförändrad värld

11.00–12.00: David Reckermann och Joakim Ferring, Chalmers – Har du klimatkoll? Missuppfattningar och myter kring vår personliga klimatpåverkan

12.00–12.45: Lunch

12.45–13.45: Workshop – Klimatkollen

13.45–15.00: Jan-Erik Gustavsson, KTH – Världens vattenförsörjning ur ett freds- och konfliktperspektiv

15.00–15.15: Avslutning

Arrangör: Fredsrörelsen i Kungälv

I samverkan med studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen och Nordiska folkhögskolan

Välkomna!