Hiroshimaminnet 75 år – Vi får aldrig glömma

Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred, samt övriga till Fredsam anslutna organisationer arrangerar:

Hiroshimadagen torsdagen den 6 augusti 2020

Tid:18.30 i Fredslunden, mellan Universitetet och Vasakyrkan

PROGRAM

Diplom överlämnas för arbete mot kärnvapen till  forskaren Mats Tegmark

Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson

Nya kärnvapendoktriner men också nytt engagemang för nedrustning.

Samtal mellan David Victorin och Gunnar Westberg från Läkare mot kärnvapen.

Brev till Göteborgs kommunfullmäktige: Sverige bör rösta för FN-resolutionen om  kärnvapenförbud

Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i kyrkan.

Efter mötet ljusceremoni vid Lejontrappan, Brunnsparken, kl 21.00, om vädret tillåter.

Kontakt:

Gunnar Westberg 072-7443023, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Monica Engvall  070-9385353, Tandläkare mot Kärnvapen associerade till Svenska Läkare mot kärnvapen