Inställt årsmöte 2020 – övriga aktiviteter verksamhetsåret 20/21

På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att tills vidare inte genomföra möten eller andra aktiviteter som innebär att vi samlas inomhus. Därför flyttas årets årsmöte till våren 2021 då vi håller två årsmöten vid samma tillfälle. Men vi följer utvecklingen av pandemin och arrangerar aktiviteter då läget så tillåter. Hemsidan hålls uppdaterad och medlemsbladet ges ut som vanligt. Vi kommer att hålla kontakt med nätverket Fredsam (http://fredsam.se/), och engagera oss i läxhjälp och språkcafé (Mötesplatsen) under de former och i den omfattning som möjliggörs under pandemin.