Internationella fredsdagen 21 september 2020: Sverige uppmanas att skriva under FN-avtalet mot kärnvapen!

FN-avtalet om total avrustning av kärnvapen, ”Treaty on the prohibition of Nuclear Weapons” (TPNW), är ett bindande avtal som träder i kraft när 50 länder signerat det. Vid FN-konferensen 2017 ställde sig Sverige bakom innehållet och syftet i avtalet. Det krävs i nuläget att ytterligare sex länder signerar avtalet för att det ska bli lag – Sverige är ett av de länder som ännu inte har signerat!

Fredsrörelsen i Kungälv uppmanar denna dag Sveriges riksdag att skriva under FN-avtalet mot kärnvapen!

På ICANs hemsida https://www.icanw.org kan man följa hur staterna ställer sig till FNs kärnvapenförbud.