recette canard farci au four payote espadrilles évaluation mésopotamie 6ème camion brulé liste formation csp

Om Fredsrörelsen i Kungälv

Ett mycket stort fredsengagemang i början av 1980-talet drev fram ett intensivt lokalt fredsarbete, vilket tog sig uttryck i demonstrationer, fackeltåg, seminarier och möten med många deltagare.

I Fredsrörelsens verksamhet ingår fortfarande seminarier, vilka ofta anordnas i samarbete med andra aktörer som till exempel Kungälvs kommun, Nordiska folkhögskolan, Equmeniakyrkan, Olof Palmes internationella center, Folke Bernadotte-akademin och FN-förbundet. (Se under Fliken Referat).

I anslutning till FN-dagen brukar föreningen högtidlighålla FN:s arbete. Vi uppmärksammar också Mänskliga rättigheters dag i december varje år. (Se under Fliken Referat).

Föreningen genomför också studieresor; vi har tidigare bland annat besök New York/Washington, Berlin, Prag, Oslo och Köpenhamn.

Ett lokalt fredspris instiftades 2007, Fredkullapriset; detta pris ska tilldelas en person eller organisation verksam i Kungälvs kommun som under de gångna åren verkat för tolerans, demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Varje pristagare har fått en akvarell utförd av Kungälvskonstnären Birgitta Arkenback.

Fredsrörelsen är medlem i Svenska FN-förbundet.

En del av fredsrörelsen i Sverige