Fredskonsert, 14 juni 2014

Inbjudan: Fredskonsert St Halvards kyrkoruin, 14 juni

Sommarkonsert, In the Name of Love, fri entré

Medverkande:

Naima Kilhamn,

cello

Jeanette Åkerlund,

solosång till ackompanjemang
av Johannes Alvlinder, gitarr
samt Lars Lilled, gitarr
Riverside Gospel

med kompmusiker, under ledning
av Åsa Gunnervik

Lördag 14 juni kl 17.00 St Halvards kyrkoruin, fri entré

Möjlighet att köpa kaffe och bulle från kl 16.00
Vid regn flyttas konserten till Ytterby kyrka
Tag gärna med något att sitta på

 

Välkomna till Fredsrörelsen i Kungälv

Fredsrörelsen anordnar seminarier vart annat år ofta i samarbete med andra, t.ex. Kungälvs kommun, Nordiska folkhögskolan, Missions-kyrkan, Olof Palmes internationella center, Folke Bernadotte-akademin och FN-förbundet.

2001 Konfliktlösning och fred
2003 Terrorism och fattigdom
2005 Yttre och inre gränser
2007 Mest om öst – nära oss
2009 Flyktingar i världen, Sverige och Kungälv
2011 Vad händer i Afrika?
2013 Lokal demokrati i ett globalt perspektiv

Föreningen har också gjort uppskattade studieresor till New York/Washington, Berlin, Prag, Oslo och Köpenhamn.

Fredsrörelsen är medlem i Svenska FN-förbundet.

I anslutning till FN-dagen brukar föreningen högtidlighålla FN:s arbete med tal och ibland med musikframträdande.

Vi uppmärksammar också Mänskliga rättigheters dag den 10 december varje år.

Några av talarna vid FN-möten:
1993 Sven Erik Liedman
1995 Ingrid Segerstedt Wiberg
1996 Lisbeth Palme
1999 Lars Ulfenstam
2002 Keiko Murakami
2006 Maria Leissner
2009 Eva Selin-Lindgren
2010 Bo Forsberg

Fredsrörelsen instiftade 2007 ett lokalt fredspris, Fredkullapriset, som ska tilldelas en person eller organisation verksam i Kungälvs kommun och som under de gångna åren verkat för tolerans, demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Varje pristagare har fått en akvarell utförd av Kungälvskonstnären Birgitta Arkenback.

2007 Ann-Charlotte Brandberg

2009 Svenska Palestinakommittén
och dess ordf. Evert Svensson

2011 Eva och Conny Mårtensson

2013 Toleransprojektet i Kungälvs kommun, ett arbete lett av Christer Mattsson och med aktivt deltagande av personal och elever i kommunens grundskolor

En del av fredsrörelsen i Sverige