Programändringar p.g.a. coronakrisen

  • Seminariet den 21 mars flyttas fram till ett senare tillfälle.
  • Föreningens medverkan i den planerade Fredskonserten den 11 juni ställs in.
  • Årsmötet som var planerat till den 27 maj flyttas till den 13 oktober, om omständigheterna så tillåter.
  • Idén att genomföra en studieresa får vi återkomma till vid ett senare tillfälle.

Vi hoppas att tiderna snart tillåter att vi kan återuppta vår verksamhet.