SEMINARIUM, MELLANÖSTERN, 28 mars

Detaljerat program: Programblad seminarium mellanöstern mars 2015

T I D: L Ö R D A G E N D E N 2 8 M A R S K L 0 9 – 1 5

P L A T S: N O R D I S K A F O L K H Ö G S K O L A N, K U N G Ä L V

K O S T N A D: 150 kronor (inklusive kaffe och fralla samt lunch)

A N M Ä L A N: Anmälan sker genom insättning av 150 kronor på Fredsrörelsens plusgirokonto 78 62 01 – 4 senast 19 mars. Ange namn och adress.